Řízení vývoje jakéhokoliv softwarového produktu je samostatnou disciplínou. Potřeba propojit práci různých lidí vstupujících do projektu se různými technologiemi, dodržení potřeby testování, úprav atp., dalo vzniknout celé řadě nástrojů a metodik, které mají právě s řízením projektů pomoci. My jsme si vybrali agilní metodiku SCRUM.

Proč právě agilní vývoj?

Agilní řízení projektů (bez ohledu na zvolenou metodiku), nepovažuje produkt za homogenní prostředí, ale považuje jej za sadu jednotlivých funkconalit. Na jednotlivých částech se tak dá pracovat samostatně v kratším časovém úseku. Cílem tohoto dělení na jednotlivé „iterace“ je možnost pružněji reagovat na požadavky klientů a potřebu změn. Samostatné dílčí bloky jsou tak vždy zaměřeny na jasně definované úkoly dodatelné v předem ohraničeném časovém období – obvykle týden až měsíc. Následně jsou tyto úkoly rovnou otestovány a nasazeny. V krátkém čase jsou tak dodávány jednotlivé funkcionality vyvíjené dle priorit, což celý proces zrychluje.