Full stack team je uskupení vývojářů, které pro svou práci nepotřebuje technologické vstupy od dalších profesí. U nás to znamená, že disponujeme znalostmi kompletního vývoje aplikací od grafického návrhu až po správu hostingových serverů.

 

Laurence Gellert popisuje full stack v jednotlivých vrstvách, které do vývoje aplikací vstupují:

  • Server, síť a hostingové prostředí
  • Datový modeling
  • Business logika
  • API
  • Uživatelský interface (UI)
  • Uživatelská zkušenost (UX)
  • Pochopení klientských potřeb

 

My k tomu navíc připojujeme i kvalitní projektové řízení, testování a psaní čistého a bezpečného kódu včetně příslušné dokumentace. Díky tomu se k již odvedené práci dá jednoduše vrátit a dále ji rozvíjet.

Full stack tým tedy u nás znamená, že se na práci pro klienta díváme komplexně. Od pochopení záměru jednotlivých funkcionalit aplikace, přes její vnitřní fungování, vzhled až po nasazení a následnou správu.