Chcete propojit externí systémy nebo vybudovat servisní architekturu? Pracujete přitom v různých systémech s odlišnými datovými formáty? Snažíte se modernizovat firemní procesy? Díky našim zkušenostem vám dokážeme pomoci.

Co řešíme

Dokážeme integrovat systémy napříč platformami a od různých výrobců. Specializujeme se na oblast EAI (Enterprise Application Integration), tak na B2B (business-to-business) řešení.

Podle stávajících firemních procesů velkých i malých firem dokážeme navrhnout a implementovat servisní infrastrukturu, případně ji rozvíjet či modernizovat. Díky nástrojům, které jsme vyvinuli (říkáme jim BONE framework), dokážeme velice rychle propojovat webové služby, nezávisle na jejich technologiích.

BONE framework

Pro zlepšení efektivity při integraci služeb a orchestraci procesů jsme vytvořili vlastní nástroj nazvaný BONE framework (Business One Framework). Na základě předchozích zkušeností tak máme připraveno prostředí, které nám umožňuje snížit náklady a zrychlit vybudování servisní architektury.

Orchestrace procesů

BONE framework neslouží pouze k integraci, ale poskytuje i vrstvu pro orchestraci firemních procesů. Podporuje import a export struktury procesů ve standardu BPMN 2.0, což velice usnadňuje případnou komunikaci a spolupráci mezi podnikovými architekty a vývojáři. Procesy mohou být navrženy v libovolném BPMN editoru; na jejich základě následně implementujeme jednotlivé akce.

Výkon a optimalizace

Pro dosažení maximální rychlosti zpracování dat poskytuje BONE konfigurovatelné škálování jednotlivých uzlů procesu i celé topologie. Díky těmto vlastnostem lze veškeré procesy na základě sledování reálné zátěže efektivně optimalizovat.

Práce s daty

Framework umožňuje převody datových formátů. Kromě standardních formátů (JSON, XML, CSV, TSV, FixWidth, XLS/X, ODS, …) dokážeme snadno rozšířit systém o zpracování dalších formátů dat dle specifických potřeb klienta. Samotná data umíme získat například z databází, FTP serverů, cloudových služeb, jednotlivých souborů, …

Monitoring

Monitoring je nezbytná součást řízení procesů. Kromě sledování a kontroly logů umožní náš framework odesílat SMS a emailové notifikace o vzniklých problémech provozu, případně o libovolně definovaných událostech.

Nasazení a provoz

Celé řešení se nasazuje v kontejnerech (Docker, Kubernetes). Je možné ho provozovat na vlastních Linux serverech nebo v cloudu.

Chcete se o systémových integracích dozvědět více?
Sjednejte si s námi schůzku.

Často kladené dotazy

Téměř každá společnost, bez ohledu na velikost, používá celou řadu různých systémů – interní účetnictví, komunikační nástroje různých dodavatelů, CRM, interní systémy atp. Data mezi jednotlivými systémy pak nejsou propojená – docházka je obvykle bohužel jen v docházkovém systému a nepropisuje se automaticky do mzdového účetnictví, objednávky z e-shopu je potřeba složitě dostávat do skladu i do účetnictví. Samotné oddělení jednotlivých systémů je ale teprve první problém.

Přenos dat se často řeší manuálně či poloautomaticky. Jeden systém vygeneruje data, která se nahrají do systému druhého. Co se ale stane, když dojde ve zdrojových datech ke změně? Vznikají nekonzistence – na různých místech ve výsledku máme ve stejném čase různá data. Místo toho, aby se údaje z jednoho systému po změně automaticky propsaly do všech souvisejících databází, je potřeba znovu a znovu opakovat konkrétní manuální přenos.

Samotné systémy jsou navíc od sebe obvykle odděleny – ať už platformami či lokalitou. Do tohoto oddělení pak vstupují jednotlivé bezpečnostní prvky na trase, které přímé propojení ještě více komplikují.

BONE framework je spíše stavební prvek vašeho systému.  Jeho základní vrstva je tenká, přesto že umožňuje dělat velké věci. BONE je tedy vhodný pro malé firmy i velké podniky. Systém, který díky našemu řešení vybudujete, je pouze tak velký, jako jsou vaše firemní procesy. Můžete díky němu řídit sofistikované podnikové procesy, nebo třeba jen přenášet objednávky z e-shopu do skladového systému.

Většina nákladů na synchronizaci je obvykle tvořena několika položkami:

  • softwarovými náklady (pořízení licencí)
  • implementační náklady (tj. nastavení a propojení jednotlivých systémů či nákup potřebného hardware)
  • provozní náklady (roční poplatky software, údržba serveru)

Problém velkých řešení je, že obvykle platíte i za služby, které nevyužijete. Software se nabízí jako balík různých funkcionalit, které od sebe nelze oddělit). Vysoké bývají i náklady na potřebné změny zjištěné až za provozu konkrétního řešení – například dojde ke změně struktury dat na vstupu na základě nové verze využívaného ERP.

Při kalkulaci nákladů na propojení jednotlivých systémů je tak počítat nejen s pořízovací cenou, ale i s náklady na udržení všech potřebných funkcionalit po dobu životnosti aplikace.

BONE framework je postaveno tak, aby bylo možno jej hostovat jak u naší společnosti, tak i na serverech klientů či některým z externích partnerů.

Jediné limity mohou způsobovat služby, které pro zpracování dat využíváte. Díky škálování jednotlivých komponent frameworku a možnosti optimalizovat toto škálování na základě sledování skutečné zátěže, se BONE rozhodně nestane úzkým hrdlem vašich procesů.